Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

PROJENİN AMACI

"Kültür ve Tabiat Varlıkları Mirası” olarak korunmaya değer bulunan ve belli kıstaslarla tescilleri yapılarak koruma altına alınan zengin kültür mirasımızın; Sağlam bir veri bankası oluşturularak bu mirasa ait bilgi, belge ve her türden bilimsel çalışmalarla elde edilen birikimlerin bir disiplin altında derlenmesi ve bilgi kirliliğinden arındırılarak ileriye dönük toplumun sosyo-kültürel yaşamına ışık tutacak verilerin elde edilmesi, kültür mirasımıza ait tüm bilgilerin ulaşılabilir hale getirilmesi gerekmektedir. Ülkemizin Avrupa yakasında bulunan verimli Trakya toprakları Anadolu ile Avrupa arasında kültür koridorunda bulunmaktadır. Bu itibarla zengin bir kültür mirasına ev sahipliği Devamı için tıklayınız...

ENVANTER HARİTASI

ÖRNEK ENVATERLER

Kale Mahallesi 186 ada 13 parsel konut
Kale Mahallesi 186 ada 13 parsel konut
Detaylar
Gülbaba Türbesi ve Mezarlığı
Gülbaba Türbesi ve Mezarlığı
Detaylar
Ahmetçe Höyüktepe Tümülüsü
Ahmetçe Höyüktepe Tümülüsü
Detaylar
Sivriler Sakırga Tepe Kalesi
Sivriler Sakırga Tepe Kalesi
Detaylar