Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Balkaya Kült Alanı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Balkaya Kült Alanı
Envanter No
39-08-157
Yapı Türü
Kilise-Mezarlık
Dönemi
Bizans
Genel Tanım
Köy merkezinin 450 metre güneydoğusunda, Balkaya-Aksicim yolunun sağında, yolun 200 metre güneybatısında bulunan kilise doğal kaya kitlesinin içi oyularak şekillendirilmiştir. Çevresinde çok sayıda kayaya oyuluş dikdörtgen formda mezarlar bulunmaktadır.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Balkaya Köyü
Belde
Mevki
Macir Koliba Mevkii
Sokak
Ada
101
Pafta
Parsel
123-124
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik
Şimdiki Durumu
Kayaya oyma kilisenin kuzeyinde giriş kapısı yer almaktadır. Tek nefli kilisenin kayaya oyma ikonostasisinin bir bölümü kırılmış olsa da 3 kemer açıklığına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Kilisenin hemen batısında kayaya oyulmuş pitos formunda, muhtemelen depolama amaçlı yapılmış bir küp bulunmaktadır. Bunların üzerindeki alanda kayaya oyulmuş birçok dikdörtgen formda mezarlar görülmektedir. Kilisenin doğusunda ağız kısmı güneye bakan, yan yana iki mekan yer almaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmesi ve koruma sınırının belirlenmesi. Bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Bol miktarda kaçak kazı izi ve yapısal tahribatlar görülmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
Hazırlayanlar