Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Asma Kaya Mağara Manastırı

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Asma Kaya Mağara Manastırı
Envanter No
39-08-440
Yapı Türü
Kilise
Dönemi
Geç Roma-Erken Bizans
Genel Tanım
İlçe merkezinin 1650 metre kuzeydoğusunda yer alan Asma Kaya Mevki kayalık formasyonlu bir vadidir. Bu vadi içerisinde, gerek doğal gerekse insan eliyle yapılmış oyma mekanlar (konut, kilise) pişmiş toprak su künkleri, amorf seramik parçaları yer almaktadır. Alan olasılıkla Geç Roma ve Erken Bizans Dönemleri'nde iskan edilmiştir.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Belde
Mevki
Asma Kayalar
Sokak
Ada
269
Pafta
Parsel
45
Yüzölçümü
Nitelik
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Definecilik
Şimdiki Durumu
Bu alanda üç farklı kilise görülmektedir. Orta kilise içlerinde en büyük olanıdır. Yaklaşık 10x6 m ebatlarında, tavan yükseklik 5 m civarındadır. Ayrıca apsisin sağ üst tarafında kayayı oyma bir bölüm daha bulunmaktadır. Yaklaşık 2x2 m ebatlarındaki bu odaya duvara oyulmuş bir merdivenden çıkılmaktadır. Merdivenin üst kısmı tahrip edilmiştir. Narteksin batı kısmında niş şeklinde odalar bulunmaktadır. Kuzey kilisenin giriş kısmı batıda, apsis kısmı doğuda yer almaktadır. Kuzey kilisenin güney kısmında kuzeye doğru uzanan yan yana dizilmiş daha küçük üç mekan bulunmaktadır. Ana mekanın kuzeyinde de iki farklı bölüm olduğu görülmektedir. Ana mekanın üzeri tonoz şeklinde oyulmuş olup, tavan yüksekliği 3 m civarındadır. Diğer bölümler yaklaşık 2 m yüksekliğinde olup, ön kısımlarında girişleri bulunmaktadır. Ayrıca bütün bölümler arasında duvarlarda geçiş boşlukları açılmıştır. Kuzey kilisenin dışa bakan duvarında, önünde saçak olduğunu düşündüren ahşap hatılların yerleştiği boşluklar ve çok sayıda oyma niş bulunmaktadır. Güney kilise ebat olarak en küçük olup, diğer iki kilise yapısına göre daha az tahrip edilmiştir. Tavanında ve apsis kısmında oyulmuş haç motifleri bulunmaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmiş olup, ilçe belediyesi tarafından bakımının yapılması ve bölgedeki güvenlik birimleri tarafından izlenmesi.
Gözlemler
Bol miktarda kaçak kazı izi ve yapısal tahribatlar görülmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10.07.1991-942
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
20/01/2016 tarih ve 2901 sayılı karar
Yayın Dizini
Hazırlayanlar