Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Vize Kalesi ve Surları

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Vize Kalesi ve Surları
Envanter No
39-08-485
Yapı Türü
Kale kalıntısı
Dönemi
Trak - Roma - Bizans
Genel Tanım
Kırklareli İli, Vize İlçe merkezinde yer alan kale yapısının surlarından günümüze çok az bir bölümü ulaşabilmiştir. Güney yönündeki surlar yaklaşık 3-4 m yüksekliğindedir ve büyük taş bloklardan yapılmıştır. Biri hamam binasının kuzeybatı köşesinin hemen gerisinde ve diğeri bunun 30 m kuzeybatısında olmak üzere surlara dikey olmayan biraz güneye çevrilmiş iki burç görülür. Güneyde yer alan beşken burcun yüksekliği 5 m olup, ön cephesinde bir mazgal pencere görülmektedir. Kuzeydeki dikdörtgen burç 5.7x4.47 m ölçülerinde, 6 m yüksekliğindedir. Bu burç üzerinde de mazgal vardır. Biraz ileride, 37.6 m uzunluğunda oldukça iyi korunmuş sur kısmı vardır. Bu surun yüksekliği 5 m, kalınlığı altta 2.1 m, 1.5 metredir. Surlar 1.53x0.4 m veya 1.47x0.6 m büyüklüğünde taş bloklardan yapılmıştır. Bu şekilde 37.6 m devam ettikten sonra doğuya yönelirler ve bundan sonra kaplama taşları alınmış bir bölüm başlar. Burada 0.35 m kalınlığında ve 0.28 m uzunluğunda tuğlalardan yapılmış beş sıra tuğla hatıl görülür. Yolun kuzeybatısında kısmen yıkılmış yuvarlak bir burç vardır. Çapı içeriden 4 m ve duvarlarının kalınlığı da 1.7 metredir. Burcun ön ve arka cepheye açılan birer kapısı vardır. Sokağa doğru açılan kapı tamamen yıkılmıştır. Surlar bu burcun karşı tarafından itibaren doğuya dönerler, ilk 40 metrede arazi üzerinde hiçbir şey görmek mümkün değildir. Bundan sonra 18 m uzunluğunda bir sur parçası, daha sonra iç ölçüsü 8.6x9 m boyutlarında bir burç kalıntısı ve en doğuda 6.5 m uzunluğunda yine bir sur parçası görülür. 1.7 m kalınlığındaki bu son sur kalıntısından sonra kale duvarları tamamıyla kaybolur. Günümüzde surların güneydoğusunda yuvarlak kemerli bir giriş bulunmaktadır. Kapının kuzeybatısında Roma dönemine ait yaprak motifi friz devşirme olarak kullanılmıştır. Bu kapının güneybatısında ve kuzeyinde yarısı yıkılmış iki burç vardır. Burcun doğusunda duvarlar devam etmektedir ve yıkılmış bloklar vardır. Bu burcun doğu tarafında, yaklaşık 40 m uzaklıkta 18 m uzunluğunda bir duvar görülmektedir. Aynı doğrultuda doğu-batı doğrultusunda yer yer yıkılmış olarak devam eden 41 m uzunluğunda duvarlar bulunmaktadır. Batı yönündeki sur duvarı yapılaşma nedeniyle büyük zarar görmüştür ve kısmen izlenebilmektedir.
KONUM
İlçe
Vİze
Mahalle Köy
Kale Mahallesi
Belde
Mevki
Çamlıktepe
Sokak
Hisar Caddesi
Ada
122
Pafta
Parsel
6
Yüzölçümü
15631
Nitelik
Arsa
Harita No
BUGÜNKÜ DURUMU
Sit Potansiyeli
1. Derece Arkeolojik Sit
Koruma Derecesi
1. Derece Arkeolojik Sit
Şimdiki Tehlikeler
Kaçak define kazıları ve yapılaşma.
Şimdiki Durumu
Surlar yapılaşma ve açılan yollar nedeniyle büyük oranda tahrip olmuştur. Kalenin içinde ve çevresinde çok sayıda kaçak kazı çukurları bulunmaktadır.
Önerilen Koruma
"1. Derece Arkeolojik Sit Alanı" olarak tescil edilmiş olup, bölgedeki güvenlik birimlerince kontrollerinin yapılarak kaçak kazı ve tahribatların engellenmesi.
Gözlemler
Definecilik faaliyetleri ve kaçak kazılar ile tahribatlar devam etmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Harita
Var
Rapor
Kroki
Var
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
10.07.1991-942
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
Yayın Dizini
F. Dirimtekin 1963b:15-25 / TAYEx 22.04.2008
Hazırlayanlar