Türkiye'nin Değerleri Koruma Altında...

Demirköy (Samakocuk) Fatih Dökümhanesi

ENVANTER FİŞİ
GENEL BİLGİLER
Yapı Adı
Demirköy (Samakocuk) Fatih Dökümhanesi
Envanter No
39-03-110
Yapı Türü
Yapım Tarihi
17.-19. yy.
Yaptıran
Bilinmiyor
Yapan
Vakfiye
Mevcut Değil
Kitabe
Mevcut Değil
Mimari Çağı
Osmanlı Dönemi
Genel Tanım
Demirköy (Samakocuk) Osmanlı Demir Dökümhanesi ilçe merkezinin 4 km güneydoğusunda bulunan, yaklaşık 10 dönümlük bir alanda yer almaktadır.
KONUM
İlçe
Demirköy
Mahalle Köy
Hamdibey Mahallesi
Belde
Mevki
Demirhane
Sokak
Ada
242
Pafta
Parsel
25
Yüzölçümü
9395,1
Nitelik
Demirhane Yeri
Harita No
YAPI ÖZELLİKLERİ
Kat Adedi
Malzeme
Taş ve Ahşap
Yapım Tekniği
Kargir + Ahşap Hatıl
Elektrik
Yok
Isıtma
Yok
Kanalizasyon
Yok
Ayrıntılı Tanım
Osmanlı Dönemi Endüstri Arkeolojisi açısından Türkiye sınırları içerisinde günümüze ulaşmış en geniş arkeolojik buluntuların yer aldığı bir demir üretim merkezidir. Etrafı surlarla çevrili 9400 m²’lik bir yerleşmeden oluşmaktadır. Kale şeklinde inşa edilmiş olup, yamaç üzerinde iki farklı düzleme oturan yapılar topluluğudur. Yukarıda savunma-koruma amacıyla tahkim edilmiş, 110 cm kalınlığında taş bir sur duvarlarla çevrili yaşama-hizmet mekanlarının ve 10 m kadar aşağıda ise üretim donanımlarının ve depoların yer aldığı bir alandır. Dere boyunda kuzeybatı istikametindeki yüksekçe bir noktadan dökümhaneye su getirildiği, yerleşim alanı altında bulunan taş tonozlu su kanalından anlaşılmaktadır. Tesisin girişi üst kotta, kuzey yönünde uzun kenar üzerinde yer alan kapıdan sağlanmaktadır. Kapının iki yanında avluya açılan mekanların son dönemde işlevi değişmiş, müdahale görmüş olmakla birlikte, barınma ve küçük üretim amaçlı olduğu düşünülmektedir. Mescit de bu üst avluda yer almakta olup işlevi gereği kıbleye bakacak şekilde konumlanmıştır.
BUGÜNKÜ DURUMU
Koruma Durumu
FENA
Taşıyıcı Durumu
FENA
Dış Yapı
FENA
Üst Yapı
YOK
İç Yapı
FENA
Süsleme
YOK
Rutubet
YOK
Özgün Kullanım
Dökümhane
Bugünkü Kullanım
Osmanlı Endüstri Arkeolojisi Kazı Çalışmaları Devam Etmektedir
Önerilen Kullanım
Açık Hava Endüstri Müzesi
Sahibi
Koruma Derecesi
Anıtsal
1
Çevresel
0
Aykırı
0
Sorumlu Kuruluş
Yapılan Onarımlar
Üretim alanında bulunan ve tehlike arzeden kötü durumdaki istinat duvarı 2009 yılında yapılan çalışmalarda onarılmıştır. Dökümhane alanı içinde yer alan Mescit yapısının Geleneksel Demir Üretim Tekniklerinin aktarıldığı Endüstri Müzesi olarak kullanılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda yapının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlanarak kurul kararı alınmıştır.
Gözlemler
2003 yılından beri devam eden kazı çalışmalarında alanın büyük bir bölümünün kazısı tamamlanmış olup, kazı çalışmaları üretim alanın olduğu bölümde sürdürülmektedir.
EKLER
Fotoğraf
Var
Rölöve Projesi
Var
Rapor
Var
Restorasyon
Var
Harita
Var
Kroki
Var
Kitabe Sayısı
Vakfiye Sayısı
0
DİĞER
Kontrol Eden
Kurul Onayı No
11.09.1991-949
Kurul Açıklama
Revizyon
Kurul Kararları
20.10.2011-42
Yayın Dizini
Hazırlayanlar